Into the Wild

EKV Avans Studium Generale

12 oktober 2017 12.30u - 20.00u - ‘s-Hertogenbosch
Op 12 oktober 2017 gaan AKV|St.Joost en de twee CMD-opleidingen van Avans Hogeschool Into the Wild. Tijdens deze editie van Studium Generale onderzoeken studenten samen met kunstenaars, ontwerpers en docenten hoe de context van een academie zowel beperkingen opwerpt als mogelijkheden biedt om betekenis te geven aan de wereld buiten de academiemuren. In interdisciplinaire groepen ga je op veldonderzoek uit of leer je van professionals hoe zij 'in het wild' werken. Je kunt je niet meer inschrijven, maar bent van harte welkom bij het lezingenprogramma van Department of Search.

Lees meer ...

Buitenwereld

Onderzoek met als doel de wereld om ons heen te begrijpen wordt vaak gedaan in gecontroleerde omgevingen, zoals wetenschappelijke laboratoria. Maar de buitenwereld blijkt weerbarstig en moeilijk te vangen in zo’n kunstmatige omgeving. De werkelijkheid buiten het lab is juist níet gecontroleerd. Die is veranderlijk, instabiel, affectief en irrationeel. Kunst- en ontwerppraktijken gedijen over het algemeen beter dan de wetenschap onder zulke dynamische, onvoorspelbare condities. Er wordt daarom ook steeds vaker naar kunstenaars en ontwerpers gekeken om te helpen onze wereld beter te begrijpen en te verbeelden.

Vraagstukken

Kunstenaars en ontwerpers zoeken ook gecontroleerde omgevingen op. Zowel in de praktijk als in het onderwijs bij Avans Hogeschool wordt veel werk gemaakt in ateliers en studio’s. Kunnen we de buitenwereld op die manier werkelijk betekenis geven? Of moeten we toch echt de academie uit om zulke ideeën te ontwikkelen en te toetsen? Hoe ga je als kunstenaar of ontwerper sowieso ‘in het wild’ te werk? Welke nieuwe verantwoordelijkheden brengt dat met zich mee? Tijdens deze editie van studium generale gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen door zelf Into the Wild te gaan.

Locatie

Into the Wild vindt plaats in het nieuwe gebouw van de kunstacademie AKV|St.Joost aan de Parallelweg 21 in ‘s-Hertogenbosch. Het gebouw is een voormalig sorteercentrum van PTT Post. Door haar robuuste, ruim opgezette, industriële verleden biedt het gebouw veel aanleidingen, mogelijkheden en vertrekpunten om Into the Wild te gaan.

Programma

  • 12.30 Inloop AKV|St.Joost, Parallelweg 21, ’s-Hertogenbosch
  • 13.00 Opening met lezing door kunstenaar Melle Smets
  • 14.00 - 17.00 Veldonderzoek
  • 17.00 Foodtrucks, Vloeibar, BYOB en DJ + tijd om de eerste ervaringen te delen
  • 18.00 Start pop-up expositie van de resultaten uit de veldonderzoeken
  • 20.00 Einde
Lees minder ...

De veldonderzoeken

Je kunt je niet meer inschrijven voor Studium Generale 2017. Je bent van harte welkom bij het lezingenprogramma van Department of Search. Hiervoor hoef je je niet meer aan te melden.

/*">*/ #1
Cascoland
/*">*/ #2
Department of Search
/*">*/ #3
The attraction of the generic
/*">*/ #4
Belichaamde metaforen
/*">*/ #5
For iTernity
/*">*/ #6
Beeld op straat
/*">*/ #7
Conflicts matter
/*">*/ #8
CMD.zip
/*">*/ #9
Social media as reporting machine
/*">*/ #10
Parasitical objects/subjects
/*">*/ #11
Vertigo
/*">*/ #12
Fortress: Undo
/*">*/ #13
Manifesto
/*">*/ #14
Feel the world
/*">*/ #15
Embodied storytelling
/*">*/ #16
Ontwerp voor mensen met dementie
/*">*/ #17
The dialectics of seeing
/*">*/ #18
Interactive storytelling
/*">*/ #19
An Invitation to DANCE
/*">*/ #20
Field Recording

Into the Wild is een initiatief van het AVANS Expertisecentrum voor Kunst, Vormgeving en Technologie (EKV) in nauwe samenwerking met de academies voor Kunst en Vormgeving (AKV|St.Joost), Communicatie & User Experience (CMD ACUE) en Industrie en Informatica (CMD AI&I). Into the Wild wordt georganiseerd onder regie van het EKV-lectoraat Mensgericht Creëren.